Como cambiar o menú de contexto seleccionar e editar Top Max liñas limitar o SQL Management Studio

Por defecto ao usar o botón dereito e seleccionar unha táboa ou editar liñas, SQL Management Studio pode seleccionar só o TOP 1000 liñas ou editar o TOP 200 liñas de calquera mesa. Para aumentar o límite do menú contextual, seleccione ou Edit: Click tools from the dropdown menu Choose options Expand the server object explorer Choose

Ler máis