Hur man lägger till / ta bort användare, ändra lösenord, skapa, redigera grupper och skapa sudo användare på Debian Linux?

List all local users cat /etc/passwd You could also use the following command to print only the username part of the above /etc/passwd output. cut -d: -f1 /etc/passwd The above parameters: -d: använda kolon som delimeter, -f1 få det första fältet.   You must be root for the following su Add new user

Läs mer