Hvordan fikse Magisk SafetyNet Sjekk ctsProfile falsk problem i Magisk 13 & 14?

Du kan få en SafetyNet ctsProfile falsk etter å ha kjørt en sjekk i Magisk. For å fikse dette første forsøk muliggjør Magisk Hide fra Magisk innstillinger. Magisk Skjul imidlertid ikke fungere på alle enheter. For å løse dette problemet laste ned og installere Universal SafetyNet Fix. Installasjonen er gjort gjennom TWRP. Click the button below to go to

Les mer

How to install Android Studio in Windows 10 i 3 easy steps?

Open a administrative command promptRight click the windows start button and chooseCommand Prompt(Admin)” Copy and paste the following command into the administrative command prompt @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command “IB ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SETPATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE% chocolatey bin” After the above command completes, copy and paste the following install command into the administrative command prompt. …

Les mer