Hvordan batch endre navn del av filnavnet i Windows Powershell ved hjelp av Regex?

I dette eksempelet, vi har 6 filene nedenfor med dato og filnavnet under: Mode LastWriteTime Lengde navn —- ————- —— —- -den—- 10/06/2018 12:40 0 1 = 9.8.16 Kontoutskrift 298.67.pdf -a—- 10/06/2018 12:40 0 2 = 9.9.16 Kontoutskrift 134.74.pdf -a—- 10/06/2018 12:41 0 3 = 9.10.16 Kontoutskrift 123.43.pdf -a—- 10/06/2018 12:41…

Les mer

Hvordan fjerne permanent stasjonsbokstaven og skjule OEM Partition i Windows 10?

Run PowerShell with administrator privileges Search -> powershell Windows PowerShell -> Right click -> Run as administrator List partitions with drive letters GET-WMIOBJECT win32_logicaldisk | FORMAT-TABLE Make a note of the drive letter that you would like remove. Du trenger dette senere for å fjerne stasjonsbokstav permanent. Here we are removing the

Les mer