How to configure the Windows Defender Firewall for sharing drives in Docker?

Docker prevents sharing drives and presents the Firewall detected dialog. “A firewall is blocking file Sharing between Windows and the containers. See documentation for more info.To prevent the above, set up the Windows Defender Firewall to allow the port 445 TCP connection. By default the Windows Defender Firewall blocks TCP port 445 connections. The

Les mer

Hvordan batch endre navn del av filnavnet i Windows Powershell ved hjelp av Regex?

I dette eksempelet, vi har 6 filene nedenfor med dato og filnavnet under: Mode LastWriteTime Lengde navn —- ————- —— —- -den—- 10/06/2018 12:40 0 1 = 9.8.16 Kontoutskrift 298.67.pdf -a—- 10/06/2018 12:40 0 2 = 9.9.16 Kontoutskrift 134.74.pdf -a—- 10/06/2018 12:41 0 3 = 9.10.16 Kontoutskrift 123.43.pdf -a—- 10/06/2018 12:41…

Les mer

Hvordan fjerne permanent stasjonsbokstaven og skjule OEM Partition i Windows 10?

Run PowerShell with administrator privileges Search -> powershell Windows PowerShell -> Right click -> Run as administrator List partitions with drive letters GET-WMIOBJECT win32_logicaldisk | FORMAT-TABLE Make a note of the drive letter that you would like remove. Du trenger dette senere for å fjerne stasjonsbokstav permanent. Here we are removing the

Les mer