Kuidas määrata Magisk SafetyNet Kontrolli ctsProfile vale probleem Magisk 13 & 14?

Võite saada SafetyNet ctsProfile vale peale jooksu saabumist Magisk. Selle parandamiseks esimesel katsel võimaldab Magisk varjata Magisk seaded. Magisk Peida siiski ei tööta korralikult kõikides seadmetes. Selle probleemi lahendamiseks laadige alla ja installige Universal SafetyNet Fix. Paigaldamise tehakse läbi TWRP. Vajuta allolevale nupule, et minna…

Loe edasi

How to install Android Studio in Windows 10 sisse 3 easy steps?

Open a administrative command promptRight click the windows start button and chooseCommand Prompt(Admin)” Copy and paste the following command into the administrative command prompt @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command “iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SETPATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE% chocolatey bin” After the above command completes, copy and paste the following install command into the administrative command prompt. …

Loe edasi