Các loại quảng cáo miễn phí tốt nhất cho Firefox, cơ rôm, Cạnh và Windows

Tôi đã sử dụng nhiều adblockers trong những năm qua, bao gồm cả tức là phổ biến nhất. Adblock, Adblock Plus và uBlock xứ. Tôi phát hiện ra rằng có một adblocker đã cài đặt lãng phí thời gian hơn không có một. Lý do để cài đặt trình chặn quảng cáo là để chặn các quảng cáo trang web và quảng cáo video. Phần xấu là khi các trang web không…

Đọc thêm

Cập nhật Adobe Flash Player trong Google Chrome bằng tay

Bạn có thể cập nhật Adobe Flash Player trong Google Chrome sử dụng các bước sau đây: Nhập chrome://các thành phần / vào thanh địa chỉ trong chrome Tìm Adobe Flash Player trong danh sách Nhấp vào 'Kiểm tra cập nhật’ nút dưới Adobe Flash Player. This will check for an update and update Adobe Flash Player to the latest version

Đọc thêm