How to install Android Studio in Windows 10 ilə 3 easy steps?

Open a administrative command promptRight click the windows start button and chooseCommand Prompt(Admin)” Copy and paste the following command into the administrative command prompt @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command “IEX ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SETPATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE% chocolatey bin” After the above command completes, copy and paste the following install command into the administrative command prompt. …

Daha çox oxu

Leeco Max 2 X829 ABŞ Version Original ROM 5.8.016S Download, Software Update itkin giderir

Aşağıdakı addımlar qəza telefon səbəb ola bilər unutmayın. Aşağıdakı addımlar Mən yalnız özüm üçün istinad kimi istifadə və başqa heç kimə öz riski çox istifadə etməyə imkan verir. ROM yüklemek üçün aşağıdakı adımları edin: Developer rejimi Parametrlər Enable -> haqqında -> Hit Build sayı 7 Parametrlər dəfə…

Daha çox oxu