પ્રો ઉત્ક્રાંતિ સોકર 2016 વાજબી દરની માટે પીસી સમીક્ષા અને ખરીદો

એક ફૂટબોલ રમત પસંદ છે માત્ર ખરેખર છે 2 પસંદગીઓ. One is FIFA Soccer and the other is Pro Evolution Soccer. For me the gameplay has always been better on PES for the reason that it feels more realistic. So, પ્રો ઉત્ક્રાંતિ સોકર વર્થ ની તાજેતરની આવૃત્તિ છે તે. The problem with Pro

વધુ વાંચો