Mà truyền thanh là tốt nhất? Google Chromecast vs Amazon cháy TV Stick vs Roku Truyền Stick

Sau khi sử dụng Chromecast, Lửa Stick và Roku Stick, Tôi muốn so sánh 3 để xem cái nào là tốt nhất. Tôi không sử dụng những gậy đặc biệt để xem xét lại. Sự so sánh này được dựa trên bằng cách sử dụng gậy cho khoảng 6 tháng. Tech Specs Comparison Let’s start off with comparing the hardware specs

Đọc thêm