Là nhanh tiền make trang web trực tuyến carbon7.cc một scam?

Các trang web Carbon7 cho phép đầu tư dễ dàng để cho lợi nhuận cao trong một khoảng thời gian ngắn. Hầu hết các trang web như thế này có thể là một scam tuyên bố cung cấp lợi nhuận cao và sau đó không cho các nhà đầu tư đầu tư ban đầu của họ cho phép một mình bất kỳ lợi nhuận. Carbon7 là một nền tảng đầu tư là đầu tư thay mặt của bạn vào carbon khác nhau…

Đọc thêm

Là website HYIP bitminerals.com một scam?

Website Bitminerals.com thuộc sở hữu của một công ty đăng ký tại Anh gọi Bitminerals TNHH. Nó tuyên bố trên trang web để được cấp phép bởi Cơ quan Thực hiện tài chính (FCA). Lý do chính để tham gia các trang web là để gửi tiền và có được lợi nhuận cao mà nó yêu cầu để thực hiện. Ví dụ 116% sau 3 ngày. Để kiểm tra…

Đọc thêm