Yog lub HYIP website bitminerals.com ib tug kws txuj ci dag?

Bitminerals.com website yog muaj los ntawm ib lub tuam txhab sau npe nyob rau hauv lub UK hu ua Bitminerals Limited. It claims on the website to be licensed by Financial Conduct Authority (FCA). Cov ntsiab yog vim li cas mus koom lub website yog tso nyiaj thiab tau siab rov qab hais tias nws neeg pab leg ntaubntawv kom ua. Piv txwv li 116% tom qab 3 hnub. To test the

Read More