Jak nainstalovat Android Studio v systému Windows 10 v 3 jednoduchých krocích?

Otevřete příkazový řádek správce – Pravým tlačítkem myši okna na tlačítko Start a zvolte “Příkazový řádek(admin)” Zkopírujte a vložte následující příkaz do příkazového řádku pro správu @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -kódy “IEX ((System.Net.WebClient New-Object).DownloadString(‚https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SOUBOR “PATH =% PATH%;%ALLUSERSPROFILE% chocolatey bin” Po výše uvedených příkaz dokončí, zkopírujte a vložte následující instalaci příkaz do správního příkazového řádku. …

Čtěte více