Si për të ngritur Cmder për të kandiduar Windows PowerShell në Cmder Startup me profilin tuaj të përdoruesit, si indeksin e sotme të punës në Windows 10

The following steps will enable PowerShell at Cmder launch, with the path set to your %userprofile%. If you have used a context menu, this will not interfere with the context menu’s functionality. Ensure PowerShell is the default task in Cmder.menu -> settings -> startupEnsure the specified task is Powershell and then Save settings.   Navigate

Read More

Si për të ngritur Cmder-së “Cmder Këtu” menu Integrimi context në Windows 10 Windows Explorer dhe të nisë Cmder në një dritare të re me Windows PowerShell

Cmder’s Windows Explorer context menu option ‘Open Cmder Hereis handy to open cmder from Windows Explorer, whilst keeping the same path.   We will also be changing Cmder’s default startup shell, from cmd to PowerShell.   The following steps will enable the context menu in Windows 10, and ensures the current path in Windows

Read More

Si për të konfiguruar Windows Defender Firewall për ndarjen drives në Docker?

Docker prevents sharing drives and presents the Firewall detected dialog. “A firewall is blocking file Sharing between Windows and the containers. See documentation for more info.” Për të parandaluar sa më sipër, ngritur Windows Defender Firewall për të lejuar portin 445 lidhje TCP. By default bllokon Windows Defender Firewall port TCP 445 connections. The

Read More