Si për të grumbull riemërtoj pjesë të skedarit në Windows PowerShell përdorur regex?

Në këtë shembull, ne kemi 6 Fotografi më poshtë me datën dhe emrin e skedarit poshtë: Mode LastWriteTime Length Name —- ————- —— —- -një—- 10/06/2018 12:40 0 1 = 9.8.16 Bank Statement 298.67.pdf -a—- 10/06/2018 12:40 0 2 = 9.9.16 Bank Statement 134.74.pdf -a—- 10/06/2018 12:41 0 3 = 9.10.16 Bank Statement 123.43.pdf -a—- 10/06/2018 12:41…

Read More