Si të shtoni ose të ndryshojë informacionin e kompanisë të tilla si numrin e regjistrimit të kompanisë në Ebay?

Duke shtuar apo ndryshuar të dhënat e kompanisë mund të jetë e vështirë për të gjetur në Ebay. Përdorni këto hapa për të shtuar apo ndryshuar informacion shitësi biznesit. Shko tek Ebay e mia (Hyr nëse kërkohet) Hover the mouse cursor over the Account tab and click business information From the menu on the left choose Site Preferences From Site Preferences

Read More