Add SkyFonts Faraha in Inkscape

Isticmaal tallaabooyinka soo socda si ay u dar noocyada in inkscape Hubi inkscape xiran yahay maraan jidka rakibi of inkscape (sida caadiga ah C:\Program Files\Inkscape) Go to the \etc\fonts\conf.d directory Open 51-local.conf in notepad++ (buugayga ama editor qoraal kale waa wanaagsan, haddii aadan haysan buugayga ++) Ku dar line soo socda oo ka hooseeya <waxaa ka mid ah ignore_missing =”haa”>local.conf</waxaa ka mid ah> line: <aad>C:\Users\{user}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</aad> Make sure to

Read More