How to fix the Magisk SafetyNet Check ctsProfile false problem in Magisk 13 & 14?

You may get a SafetyNet ctsProfile false after running a check in Magisk. To fix this first try enabling Magisk Hide from the Magisk settings. Magisk Hide however does not work properly on all devices. To fix this problem download and install Universal SafetyNet Fix. The installation is done through TWRP. Click the button below to go to

Read More

How to install Android Studio in Windows 10 in 3 easy steps?

Open a administrative command promptRight click the windows start button and chooseCommand Prompt(Admin)” Copy and paste the following command into the administrative command prompt @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Commandiex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SETPATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\binAfter the above command completes, copy and paste the following install command into the administrative command prompt. …

Read More

LeEco Le Max 2 X829 teb chaws USA Version yuavtsum ROM 5.8.016S ces, Fixes nco Software hloov tshiab

Thov nco ntsoov cov kauj ruam hauv qab no yuav ua rau koj lub xov tooj rau malfunction. Cov kauj ruam hauv qab no kuv tsuas siv uas siv rau kuv tus kheej thiab cia lwm tus neeg siv txoj kev no thiab lawv cov uas yuav muaj leejtwg. Ua raws li cov kauj ruam hauv qab no los nruab rau ROM: Enable Developer mode Settings -> Txog-> Ntaub muaj xov tooj 7 times In Settings

Read More