Hogyan változtassuk meg az alapértelmezett port 22 A SSH szerver Fedora 26

Változás, hogy a root felhasználó

övé

Edit the configuration file for the SSH server

nano /etc/ssh/sshd_config

Make the changes below to the file… A módosítások a borostyán. Itt eltávolítottuk a # és meghatározott egy számot a port.

# Ha meg akarjuk változtatni a port egy SELinux rendszer, meg kell mondani
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
Port 2222
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

Mentsük el a fájlt.

The port specified in the configuration file needs to be enabled in SELinux else you will get an error when restarting the SSH server service.

semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2222

Restart the SSH server

service sshd restart

Egyéb hasznos utasítások

Install semanage command

dnf -y install policycoreutils-python

 

If you are using a firewall you may also need to open the port

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2222/tcp

firewall-cmd --reload

Hozzászólás