Com escriure el signe de lliura GBP (£) usant el teclat dels EUA, a Windows 8 i Windows 8.1?

En un disseny de teclat d'Estats Units no hi ha cap clau £. Per tal d'obtenir el símbol es requereix prémer algunes combinacions de tecles.

Per obtenir el símbol £ escrit a la pantalla, fer el següent:

Manteniu polsada la ALT clau i el tipus 0 1 6 3

Nota: L'anterior només funcionarà amb les tecles del teclat numèric amb Bloq Num.

2 thoughts on "Com escriure el signe de lliura GBP (£) usant el teclat dels EUA, a Windows 8 i Windows 8.1?

  1. Nikola

    Sense això no funciona, aconseguit: ú Alguna altre suggeriment?

  2. Nikola

    No feu cas del meu comentari!

Deixa un comentari