Hur att avsluta skalas läge i VirtualBox?

Den skalade läget använder en toggle kortkommando värd Key + C. Som standard nyckeln Host i VirtualBox är höger Ctrl-tangentenLinux och Windows. På Mac är det vänster Command Key. Om du har ändrat din värd nyckel kan du kontrollera det genom att gå till Arkiv -> Inställningar -> Inmatning -> Virtuell maskin -> Värd Tangentkombination .

Om du är i skalas läge att trycka på värd Key + C kommer att lämna skalade läge.

Lämna ett svar