چگونه به رفع شبیه ساز آندروید اندروید استودیو با خطا از Hyper-V ناسازگار است

از Hyper-V نیاز به غیر فعال برای شروع یک آندروید شبیه ساز در آندروید کارگاه.

از Hyper-V Studio آندروید خطای دستگاه شبیه ساز

تعمیر مستقیم به جلو است. با کلیک بر روی خاموش لینک Hyper-V و پیروی از دستورالعمل های خطا رفع. در اینجا دستورالعمل های زیر را می…

اینتل HAXM مورد نیاز برای اجرای این AVD.
آندروید شبیه ساز ناسازگار است با بیش از حد- V.

متاسفانه, شما می توانید از Hyper-V در حال اجرا ندارد و استفاده از شبیه ساز.
آنچه می توانی انجام دهی این هاست:

  1. شروع یک خط فرمان به عنوان مدیر
  2. اجرای دستور پیگیری
    bcdedit را / مجموعه hypervisorlaunchtype کردن
  3. راه اندازی مجدد دستگاه شما

پس از آنکه دستگاه خود را پس از بوت است شبیه ساز آندروید در Android Studio باید به صورت عادی اجرا.

 

پاسخ دهید