Jak opravit Magisk SafetyNet Check ctsProfile falešný problém Magisk 13 & 14?

Můžete dostat SafetyNet ctsProfile false po spuštění šek v Magisk. Chcete-li tento první pokus umožňující Magisk schovat před nastavením Magisk. Magisk Hide však nefunguje správně na všech zařízeních.

Pro vyřešení tohoto problému stáhněte a nainstalujte Universal SafetyNet Fix. Instalace se provádí pomocí TWRP. Click the button below to go to the Universal SafetyNet Fix download page.

Download Universal SafetyNet Fix

After installing, it hides root and the SafetyNet to almost all apps. You also should now pass the SafetyNet Check in Magisk.

Jak opravit Magisk SafetyNet Check ctsProfile false