Làm thế nào để sửa chữa Microsoft Power Xem trong Excel 2016 khi nó không hoạt động?

Khi nhấn vào nút Power Xem bạn nhận được một hình ảnh chỉ ra rằng điện Xem không hoạt động.

Excel điện Xem không làm việc

Để giải quyết vấn đề tải về Microsoft Silverlight từ liên kết sau:

Tải về Microsoft Silverlight

 

Cài đặt Microsoft Silverlight và sau đó nhấp vào nút Microsoft Power Xem trong Excel lần nữa. Lần này bạn sẽ thấy sức mạnh Xem UI trong Excel.

Microsoft Power Xem trong giao diện người dùng Excel

 

Gửi phản hồi