Làm thế nào để Fix Windows 10 Pin to Start Menu hỏng Chrome App Shortcut Biểu tượng

Đây là các bước để sửa chữa các biểu tượng ứng dụng bị hỏng, khi ghim cơ rôm ứng dụng vào Cửa sổ 10 start menu.

 1. Nhấp chuột phải vào biểu tượng Chrome và chọn More > Mở vị trí file
  Right Click Chrome 
 2. Nhấp chuột phải vào Google Chrome, chọn Properties sau đó nhấn vào nút Open File Location
  Mở vị trí file 
   
 3. Copy file chrome.exe và dán nó vào cùng một vị trí. Chấp nhận bất kỳ nhắc nhở phép quản trị viên. Bây giờ bạn sẽ có chome.exe và chome – Copy.exe. Đổi tên chrome – Copy.exe một cái gì đó tốt hơn như chromeApps.exe
  Chrome Directory Application  
 4. Nhấp chuột phải vào biểu tượng bị hỏng trong thanh công cụ sau đó chọn More > Mở vị trí file
  Chrome App Open File Location 
 5. Nhấp chuột phải vào shortcut ứng dụng Chrome và chọn Properties. Thay đổi chrome.exe văn bản trong tài sản Target là chromeApps.exe
  Chrome App Shortcut Thuộc tính 
   
 6. Nhấn OK để đóng hộp thoại Properties. Biểu tượng mất khoảng 5 giây để thay đổi trên Start Menu.
  Start Menu Chrome Biểu tượng ứng dụng cố định 
   

Sau đó bạn sẽ cần phải lặp lại từ số bước 4 để sửa chữa các biểu tượng ứng dụng shortcut Chrome thêm.

Gửi phản hồi