Paano magdagdag / alisin ang mga user, palitan ANG password, create, edit groups and create sudo user on Debian linux?

Ilista ang lahat ng mga lokal na gumagamit

cat /etc/passwd

Maaari mo ring gamitin ang sumusunod na command upang i-print lamang ang username na bahagi ng mga nasa itaas /etc/passwd output.

cut -d: -f1 /etc/passwd

Ang mga parameter sa itaas: -d: gamitin ang colon bilang ang delimeter, -f1 makuha ang unang larangan.

Dapat kang maging ugat para sa sumusunod na

su
Magdagdag ng bagong user

adduser username

alisin ang user

userdel username

Direktoryo ng gumagamit na kailangan upang matanggal nang hiwalay kung kinakailangan

rm -r /home/username

I-edit ang username

usermod -l {new username} {old username}
Palitan ANG password

passwd username
Gumawa ng grupo

groupadd groupname

Magdagdag ng user sa grupong
usermod -a -G groupname username

List all groups current user belongs to

groups

List all groups specific user belong to

groups username

Ilista ang lahat ng mga grupo

cut -d: -f1 /etc/group
Lumikha ng sudo user

usermod -aG sudo username

user Test sudo

sudo ls -la /root

Ang itaas ay gagana lamang para sa root / sudo user

Ikaw ay nangangailangan ng pag-input ng password ng gumagamit para sa ika-1 ng oras

If sudo command does not work you will need to install sudo package

apt install sudo

Mag-iwan ng Tugon