Како да се запре пиксели Google 3 / 3 XL Андроид паметен телефон од блокирањето на повици не се во листата на блокирани броеви

вашиот пиксели 3 или пиксел 3 XL може да го блокира повици, кои не се наоѓа на листата на блокирање.

Во менито на апликацијата Телефон -> Settings -> Блокирани број, бројот не е уште подобро блокиран од телефонот не ја прими повик.

Повици се блок, бидејќи Не вознемирувај е вклучен. Check the Do Not Disturb in Settings -> Digital Wellbeing -> Do Not Disturb. When Do Not Disturb is switched on all calls are barred except those in the Calls Exceptions configuration.

To receive calls either turn off Do Not Disturb or configure your phone’s
Settings -> Digital Wellbeing -> Do Not Disturb -> Calls settings and allow callers. In order to fully configure the Do Not Disturb call settings, Do Not Disturb must be turned off.

Напишете коментар