Kako stvoriti postojeći GitHub projekt u IntelliJ IDEA?

Ovdje su koraci za stvaranje novog projekta od postojeće GitHub projekta u IntelliJ ideja. Ovaj primjer koristi projekta Kotlin, iako koraci su isti za bilo koju vrstu projekta.

 1. Provjerite jeste li Git instaliran. Ako ste već instalirali git zatim prijeđite na korak #2.
  1. Možete instalirati GIT pomoću upravitelja chocolatey paket.
   1. Za instaliranje chocolatey upravljanje paketima, otvoriti administrativni naredbeni redak i kopirajte i zalijepite sljedeću naredbu. Ako ste već instalirali chocolatey možete preskočiti ovaj korak.
    @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
   2. Zatim instalirajte GIT kopirajte i zalijepite sljedeću naredbu u istoj upravnoj naredbeni redak
    cinst -y git
    
   3. Zatvorite upravni naredbeni redak
 2. Otvorite bilo koji postojeći projekt u IntelliJ IDEA.
 3. Zatim goto File -> Novi -> Projekt od verzije kontrole -> GitHub
  Kako uvesti postojeće GitHub projekt u IntelliJ IDEA

  Kako da uvoz postojeći GitHub projekt u IntelliJ IDEA

  1. Provjerite je li Prijavi se dijaloški GitHub ima Host: github.com
   Kako uvesti postojeće GitHub projekt u IntelliJ IDEA
  2. Kliknite Stvaranje API gumb token
   1. Unesite svoje github.com korisničko ime i lozinku
   2. Pritisnite Prijava
    Kako uvesti postojeće GitHub projekt u IntelliJ IDEA
  3. Ponovno pritisnite Prijava
 4. Nakon što se prijavite proširiti Git Repository URL pritiskom na ikonu sa strelicom prema dolje i odaberite projekt koji želite stvoriti
  Kako uvesti postojeće GitHub projekt u IntelliJ IDEA
 5. kliknite klon
 6. Ako se to zatraži izabrati ovaj prozor

Vaš projekt je sada izrađen u IntelliJIDEA iz projekta u GitHub
Kako uvesti postojeće GitHub projekt u IntelliJ IDEA

Ostavi odgovor