ווי צו ינסטאַלירן אַנדרויד סטודיאָ אין ווינדאָוז 10 אין 3 גרינג טריט?

  1. עפֿן אַ אַדמיניסטראַטיווע באַפֿעל פּינטלעך
    Right click the פֿענצטער start button and choose “באַפֿעל פּינטלעך(אַדמין)”
  2. Copy and paste the following command into the administrative command prompt
    @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
  3. נאָך די אויבן באַפֿעל קאַמפּליץ, קאָפּיע און פּאַפּ די ווייַטערדיק ינסטאַלירן באַפֿעל אין די אַדמיניסטראַטיווע באַפֿעל פּינטלעך. This will install אַנדרויד studio and all it’s dependencies and settings including the environment variables
    choco install androidstudio -y

After the installation completes אַנדרויד studio is ready to use. No other steps are required.

Check out the video below for a demo of the above steps in action.

לאָזן אַ ענטפֿערן