Là website HYIP bitminerals.com một scam?

Bitminerals.com trang web thuộc sở hữu của một công ty đăng ký tại Anh gọi Bitminerals TNHH. Nó tuyên bố trên trang web để được cấp phép bởi Cơ quan Thực hiện tài chính (FCA).

Lý do chính để tham gia các trang web là để gửi tiền và có được lợi nhuận cao mà nó yêu cầu để thực hiện. Ví dụ 116% sau 3 ngày.

Để kiểm tra các trang web, Tôi đã thực hiện một $10 tiền gửi 7 ngày. Điều này sẽ giúp tôi trở lại của 160%. Các chi tiết của hội viên và kinh nghiệm của tôi với các trang web dưới.

Ngày đăng ký với website: 20 Tháng tám 2015
Số tiền gửi: $10
Ngày gửi: 21 Tháng tám 2015
Thu nhập từ tiền gửi: $13
Rút yêu cầu: 28 Tháng tám 2015

Các yêu cầu rút tiền cho $13 đã được thực hiện trên 28 Tháng Tám 2015. Các trang web nói rằng nó trả tiền trong 24 giờ. Tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thanh toán, Vì thế bạn nên tránh xa các trang web này vì nó là không trả tiền.

 

bitminerals.com xét

0.1

Khắp nơi

0.1/10

Ưu điểm

  • Không ai

Nhược điểm

  • Không trả tiền

Gửi phản hồi