Làm thế nào để thiết lập iptables để khôi phục lại tự động khởi động lại vào trong CentOS Linux?

Sau khi thiết lập các quy tắc iptables kiểm tra xem chúng!
iptables -S

Ở giai đoạn này iptables của bạn quy tắc cần được hiển thị.

 

iptables tiếp theo cần phải được cài đặt như một dịch vụ và sau đó là dịch vụ iptables cần được bắt đầu vào khởi động lại. Sau đó, quy tắc cần phải được lưu để họ tồn tại trên khởi động lại

 

Thay đổi thư mục gốc

của anh ấy

 

Cài đặt ‘iptables-dịch vụ’ gói

yum install iptables-dịch vụ

 

Kích hoạt tính năng iptables như một dịch vụ hệ thống

systemctl phép iptables

 

Kích hoạt dịch vụ iptables để bắt đầu khởi động hệ thống

systemctl bắt đầu iptables

 

Lưu các quy tắc iptables

iptables dịch vụ lưu

 

Reboot the Centos Linux system and check that the iptables rules persist.

Gửi phản hồi