Làm thế nào để xoay một hình ảnh trong Affinity ảnh hoặc thiết kế bởi độ tùy chỉnh?

 

 1. Chọn công cụ Move

  Ảnh Affinity Move Tool

   

 2. Chọn layer để được luân chuyển trong bảng Layers.

  Hãy chắc chắn rằng các lớp không bị khóa (đúng lớp nhấp chuột -> chắc chắn ‘Khóa’ không được đánh dấu).

  Affinity Ảnh Layer Panel

   

 3. Trong chuyển đổi bảng, bạn sẽ thấy một hình vuông với chín ô vuông nhỏ.

  Chọn một trong các ô vuông. Đây là điểm trung tâm, mà trên đó sự quay sẽ được thực hiện. Hình vuông ở giữa là một lựa chọn phổ biến.

  Chỉnh sửa giá trị Rotation trong Transform panel. Đây được dán nhãn R: . Một kết quả giá trị tích cực trong vòng xoay chiều kim đồng hồ, và kết quả giá trị âm trong một vòng xoay chống chiều kim đồng hồ.

  Affinity Ảnh Tuỳ chỉnh Rotation

 

Video

 

Các bước trên cũng sẽ làm việc trong thân thuộc Nhà thiết kế

Gửi phản hồi