Jak wyświetlić listę, dodawać i usuwać zmienne środowiskowe w systemie Linux Fedora

Zmienne środowiskowe są ustawione dla wykorzystania przez programy.

Zmienne systemowe zdefiniowane są przez system. Przykładem jest pwd która posiada aktualny katalog roboczy.

Zdefiniowane przez użytkownika zmienne są zdefiniowane przez użytkownika albo tymczasowo(dla bieżącej powłoki tylko) lub na stałe.

Lokalne zmienne środowiskowe są ustawione dla bieżącej sesji tylko.

Zmienne środowiskowe użytkownika są zdefiniowane dla użytkownika i służy każdym razem, gdy użytkownik loguje się. Zmienne te są ustawione w plikach znajdujących się w katalogu domowym użytkownika:

  • .bashrc – Ładowany gdy nowy terminal zostanie otwarty
  • .bash_profile – Ładowany, gdy użytkownik loguje się zdalnie. Jeśli nie przedstawi .bash_login lub .profile służy
  • .bash_login
  • .profil

Systemowe zmienne środowiskowe są dostępne System szeroko (dla wszystkich użytkowników). Zdefiniowane w następujących katalogów i plików:

  • /etc / environment – System o szerokości zmiennej środowiskowej plik
  • /etc / profile – Jak środowisko, ale dla zdalnego logowania
  • /etc / profile.d
  • /etc / bash.bashrc

Listy aktualnych zmiennych środowiskowych

env

Usuń zmienną środowiskową lokalną

nieoprawny {var_name}

Dodaj zmienną środowiskową lokalną

eksport var_name = myvar / nowy

Powyższy będą dostępne tylko podczas sesji i zostanie wyczyszczone, gdy sesja została zakończona.

Aby stworzyć środowisko użytkownika zmienna edytować plik .bashrc i dodać eksport var_name = myvar / nowe polecenie do pliku. Zapisz źródło pliku i użyć .bashrc polecenie, aby uaktywnić zmiany.

Aby utworzyć zmienną środowiskową systemu edytować plik / etc / environment i dodać eksport var_name = myvar / nowe polecenie do pliku. Zapisz plik / etc polecenia i wykorzystanie źródła / Środowisko aby aktywować zmiany.

 

 

 

Dodaj komentarz