બે સ્પેક્સ અને પ્રકાશન તારીખ OnePlus

OnePlus Two specs and release date have not yet been officially announced.

અફવાઓ અહીં શરૂ કર્યું છે અને હંમેશની જેમ હું મળીને મૂકી છે શું છે.

આ OnePlus બે 4 ક્વાર્ટર 3 જી પ્રારંભ કરો / ઓવરને ક્યારેક આવો જોઈએ 2015.

નીચે પ્રમાણે સ્પેક્સ પ્રયત્ન કરીશું:

  • Oxygen OS
  • Qualcomm Snapdragon 810 CPU
  • 4RAM ની GB ની
  • 64GB Internal Storage
  • 5.5 inch, Quad HD Display
  • 5MP front camera and 16MP rear camera
  • 3300 mAh battery

In order for the OnePlus Two to be successful it would need to improve upon it’s OS. A large contributor to the OnePlus એક’s success was the hugely popular cyanogen OS. Now that OnePlus has dropped cyanogen for OxygenOS, it will need to make sure that OxygenOS is up to the mark.

The value of the OnePlus One was also very attractive. Half the price of similar spec flagships gave the OnePlus One many headlines. The OnePlus Two, I would expect would be more than the OnePlus One and should launch around the £360 mark.

એક જવાબ છોડો