Partitionstabell av en Linux webbserver

Ange en bra partitionsschema i Linux kan hjälpa till när saker går fel. Om en partition inte det inte kommer att påverka den andra partitionen data.

Följande är en bra partitionsschema för en webbserver. Följande siffror är en 10Gb hårddisk..

/känga
Innehåller alla filer och kataloger för att starta Linux kärna. Linux-kärnan och GRUB filer lagras här. Detta måste vara tillräckligt stor för att passa Linux och GRUB lastar filer, samt kunna möjliggöra för eventuella framtida uppdateringar.
Storlek: 10% (1gb)

/
Detta är rotkatalogen, där alla andra filer visas. Om en partition inte anges för andra kataloger då kommer de att vara i denna partition.
Storlek: 25% (2.5gb)

/hem-
Innehåller alla användares data och konfigurationsfiler.
Storlek: 25% (2.5gb)

[byta]
Hårddiskutrymme som används för att hjälpa frigöra minne. Det är rekommenderas att sätta swap storlek åtminstone dubbelt så stort som det tilldelade minnet.
Storlek: 15% (1.5gb)

/TMP
Katalog som används av Linux för att lagra temporära filer. Denna katalog töms vid uppstart.
Storlek: 10% (1gb)

/var
Innehåller filer som kan förändras i storlek sådana stockar och postboxar.
Storlek: 15% (1.5gb)

Partitionsstorlekar kan också ändra storlek om de fyller upp. Ovanstående är en guide för första storlekar på installation.

Lämna ett svar