Ako vložiť neformátovaný obyčajný text do webového prehliadača Firefox?

K dispozícii je jednoduchý klávesová skratka, if you have copied formatted text and want to paste it into the Firefox browser as unformatted text.

To paste the text as unformatted plain text into Firefox prehliadač, stlačte nasledujúce klávesy:

Ctrl + Posun + V

 

No extra plugins are required. Tento test bol vykonaný vo Firefoxe 52 on Windows 10. If this works in a different Firefox version or does not work in a specific Firefox version on various platforms let us and other users know in the comments section below.

Nechaj odpoveď