Làm thế nào để nhúng phông chữ trong Microsoft Office PowerPoint 2016

Để chỉnh sửa một tập tin Powerpoint trên nhiều máy tính, các tập tin phông chữ nên được nhúng trong file Powerpoint, do đó bạn không cần phải tải về từng file font trên mỗi máy tính khi chỉnh sửa.

Thực hiện theo các hướng dẫn sau để nhúng phông chữ trong Powerpoint 2016.

  1. Chọn tập tin
  2. Nhấn Save as và chọn vị trí mà bạn muốn lưu vào
  3. Nhấp vào công cụ thả xuống và chọn tùy chọn lưu trữ
  4. Từ cửa sổ sau đây đảm bảo tiết kiệm được chọn trên menu bên trái
  5. Việc chọn hộp kiểm từ lựa chọn cuối cùng phông chữ nhúng trong tập tin

phông chữ nhúng Powerpoint

6. Nhấn OK và sau đó lưu

Gửi phản hồi