Pin một cửa sổ để ở lại luôn trên đầu trên Windows 8 và 8.1

Ghim một cửa sổ để ở lại luôn trên đầu trang có thể được thuận tiện khi sao chép và dán từ một ứng dụng khác.

Một trong đó không được công việc là DeskPins cho phép pin các cửa sổ bằng cách nhấn Ctrl + F12. Các biểu tượng pin sẽ được hiển thị ở phía trên bên phải của cửa sổ pinned. Khi cửa sổ được gắn sau đó nhấn Ctrl + F12 sẽ unpin Window.

Kích thước file của phần mềm này là chỉ 586kb!

Tới trang download

Gửi phản hồi