วิธีการพิมพ์หน้าจอ, ประเภท # และใช้ปุ่มลบโดยใช้แป้นพิมพ์ Apple Mac ใน Windows OS?

ด้วยปุ่มน้อยลงในแป้นพิมพ์ Apple Mac, มันจะต้องใช้รวมกันของคีย์เพื่อให้บรรลุงานบางอย่างเช่นหน้าจอการพิมพ์, ได้รับ # ตัวอักษรหรือใช้ปุ่มลบ.

มันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะจำได้ว่าการรวมกันของปุ่มกดบน แอปเปิ้ลคีย์บอร์ด เพื่อให้ด้านล่างเป็นตารางการอ้างอิง.

ตัวละคร Apple Mac แป้นพิมพ์
DEL FN + Backspace
# Alt ขวา + 3
บันทึกหน้าจอ, พิมพ์หน้าจอ FN + เปลี่ยน + F11

ใส่ความเห็น