Làm thế nào để loại bỏ các tác giả bình luận tạo ra khi tạo một Java Class mới trong Android Studio

Khi tạo một lớp Java mới, Android Studio sẽ tự động thêm ý kiến ​​với tên tác giả.

Các điều chỉnh cấu hình bước sau Android Studio để ngăn chặn thêm các bình luận.

  1. Tập tin -> Cài đặt
  2. Mở rộng biên tập viên
  3. Chọn File và Mã Templates
  4. Trong tab Bao gồm, chọn File header
  5. Xóa tất cả các văn bản từ cửa sổ ở bên phải và nhấn OK

Làm thế nào để loại bỏ các tác giả bình luận tạo ra khi tạo một Java Class mới trong Android Studio

Gửi phản hồi