Làm thế nào để sửa chữa các Magisk SafetyNET Kiểm tra vấn đề sai ctsProfile trong Magisk 13 & 14?

Bạn có thể nhận một sai SafetyNET ctsProfile sau khi chạy một kiểm tra trong Magisk. Để khắc phục thử đầu tiên này cho phép Magisk Hide từ các cài đặt Magisk. Magisk Ẩn tuy nhiên không hoạt động đúng trên mọi thiết bị.

Để khắc phục vấn đề tải xuống và cài đặt phổ SafetyNET Fix. Quá trình cài đặt được thực hiện thông qua TWRP. Nhấp vào nút dưới đây để đi đến trang download Fix phổ SafetyNET.

Tải phổ SafetyNET Fix

sau khi cài đặt, nó che giấu gốc và SafetyNET với hầu hết các ứng dụng. Bạn cũng nên bây giờ vượt qua Kiểm tra SafetyNET trong Magisk.

Làm thế nào để sửa chữa các Magisk SafetyNET Kiểm tra ctsProfile sai

 

Gửi phản hồi