iPad cho thấy là không sạc khi kết nối với một máy tính xách tay máy tính Windows & Sạc iPhone của bạn nhanh hơn

Khi kết nối ipad của bạn để máy tính Windows của bạn, bạn có thể nhận được thông báo Không sạc. Thông báo này xuất hiện như iPad của bạn không có đủ nguồn điện từ cổng USB. Bạn có thể khắc phục vấn đề này bằng cách tải về và cài đặt bộ sạc AI làm tăng cổng USB từ 1A đến 1.2A. Download AI charger here After

Đọc thêm

Cập nhật Adobe Flash Player trong Google Chrome bằng tay

Bạn có thể cập nhật Adobe Flash Player trong Google Chrome sử dụng các bước sau đây: Nhập chrome://các thành phần / vào thanh địa chỉ trong chrome Tìm Adobe Flash Player trong danh sách Nhấp vào 'Kiểm tra cập nhật’ nút dưới Adobe Flash Player. This will check for an update and update Adobe Flash Player to the latest version

Đọc thêm