כיצד להקליד סולמית GBP (£) באמצעות מקלדת ארה"ב, ב- Windows 10?

בפריסת מקלדת ארה"ב אין מפתח £. כדי לקבל את הסמל שהוא נדרש ללחוץ כמה צירופי מקשים. כדי לקבל את סמל £ הקליד על המסך, בצע את הפעולות הבאות: החזק את מקש ALT והקלד 0163 הערה: The above will only work using the number pad keys

קראו עוד

כיצד להקליד סולמית GBP (£) באמצעות מקלדת ארה"ב, ב- Windows 8 וWindows 8.1?

בפריסת מקלדת ארה"ב אין מפתח £. כדי לקבל את הסמל שהוא נדרש ללחוץ כמה צירופי מקשים. כדי לקבל את סמל £ הקליד על המסך, בצע את הפעולות הבאות: החזק את מקש ALT והקלד 0 1 6 3 הערה: The above will only work using the

קראו עוד