Како да напишете GBP фунти знак (£) со користење на тастатурата на САД, во Windows 10?

На распоред на тастатура на САД нема клучни £. Со цел да се добие симбол потребно е да притиснете некое копче на тастатурата. За да се добие симбол £ внесе на екранот, направете го следново: Држете го копчето Alt и тип 0163 Забелешка: The above will only work using the number pad keys

Прочитај повеќе

Како да напишете GBP фунти знак (£) со користење на тастатурата на САД, во Windows 8 и Windows 8.1?

На распоред на тастатура на САД нема клучни £. Со цел да се добие симбол потребно е да притиснете некое копче на тастатурата. За да се добие симбол £ внесе на екранот, направете го следново: Држете го копчето Alt и тип 0 1 6 3 Забелешка: The above will only work using the

Прочитај повеќе