Yuav ua li cas khiav ib Bitcoin miner los ua ib qhov kev pab nyob rau hauv tus keeb kwm yav dhau los hauv cov qhov rais?

This steps show how to run cgminer as a service on windows. Yog li no kom sai li sai tau lawm booted qhov rais tus miner yuav pib tsuas rau BitCoins. The following shows the steps to run a Bitcoin miner as a service: Download BitMoose Unzip and move the unzipped folder to the root of your c:/ tsav…

Nyeem ntxiv