આઈપેડ તરીકે ચાર્જ નથી બતાવે છે એક વિન્ડોઝ લેપટોપ પીસી સાથે જોડાયેલ & તમારા આઇફોન ચાર્જ ઝડપી

જ્યારે તમારા Windows પીસી માટે તમારા આઈપેડ જોડાઈ તમે સંદેશ મળી શકે ચાર્જ નથી. આ સંદેશો દેખાય તમારા આઈપેડ યુએસબી પોર્ટ પૂરતી શક્તિ ન મળી છે કારણ કે. You can fix this problem by download and installing AI charger which increases the USB port from 1A to 1.2A. Download AI charger here After

વધુ વાંચો

એડોબ ફ્લેશ પ્લેયર અપડેટ કરો Google Chrome જાતે

તમે નીચેના પગલાઓ નો ઉપયોગ કરીને Google Chrome માં Adobe Flash Player અપડેટ કરી શકો છો: Type chrome://components/ in the address bar in chrome Find Adobe Flash Player in the list Click ‘Check for update’ એડોબ ફ્લેશ પ્લેયર હેઠળ બટન. This will check for an update and update Adobe Flash Player to the latest version

વધુ વાંચો