כיצד להגדיר Cmder לרוץ Windows PowerShell ב Startup Cmder עם פרופיל המשתמש שלך כמו ספריית העבודה הנוכחית ב- Windows 10

The following steps will enable PowerShell at Cmder launch, with the path set to your %userprofile%. If you have used a context menu, this will not interfere with the context menu’s functionality. Ensure PowerShell is the default task in Cmder.menu -> settings -> startupEnsure the specified task is Powershell and then Save settings.   Navigate

קראו עוד

כיצד להגדיר Cmder של “Cmder כאן” שילוב תפריט ההקשר של Windows 10 Windows Explorer ו- ההשקה Cmder בחלון חדש עם Windows PowerShell,

Cmder’s Windows Explorer context menu option ‘Open Cmder Hereis handy to open cmder from Windows Explorer, whilst keeping the same path.   We will also be changing Cmder’s default startup shell, from cmd to PowerShell.   The following steps will enable the context menu in Windows 10, and ensures the current path in Windows

קראו עוד