วิธีการเหมือง Ethereum(ผลประโยชน์ทับซ้อน), ฯลฯ, บริษัท อิออน, พ.ศ., XDN, FCN, INF8 & QCN ในพื้นหลังของ Windows, Mac, ลินุกซ์ & หุ่นยนต์

Ethereum(ฯลฯ) ราคาได้ขึ้นไป 3000% ใน 2017. Ethereum สามารถขุดบนเครื่องพีซีหรือมาร์ทโฟนที่มีซอฟแวร์การทำเหมืองแร่. การทำเหมืองแร่สกุลเงินดิจิตอลเช่น Ethereum ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, คำสั่งเชลล์และสกุลเงินดิจิตอล. สำหรับผู้เริ่มต้นในการเริ่มต้น, มันต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ค่อนข้างสกุลเงินดิจิตอล. คุณจะต้องมี…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม