วิธีการแสดงหมายเลขบรรทัดใน Android สตูดิโอ

หมายเลขบรรทัดจะปิดโดยปริยาย. logcat แสดงหมายเลขบรรทัดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด, ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะมีหมายเลขบรรทัดเปิด. เมื่อต้องการเปิดหมายเลขบรรทัด: กด: Ctrl + เปลี่ยน + ประเภท: แสดงลิตรคลิกปุ่มสลับไปที่ ON คลิกที่ใดก็ได้ในรหัสที่จะยกเลิกช่องค้นหา…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการลบความคิดเห็นของผู้เขียนที่สร้างเมื่อสร้างคลาส Java ใหม่ใน Android สตูดิโอ

When creating a new Java class, Android Studio automatically adds comments with the authors name. The following step configures Android Studio to stop adding these comments. File -> Settings Expand Editor Choose File and Code Templates In the Includes tab, select File Header Delete all the text from the Window in the right and click

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม