כיצד להפעיל את Windows Experience Index (מידע וכלי ביצועים) ב- Windows 8.1?

Experience Index Windows שמאוחר יותר שינה את שם כמו מידע וכלי ביצועים הוצא מWindows 8.1 לוח בקרה. עם זאת יש עדיין דרך להפעיל את התכנית כך שהציונים עדיין להציג. Windows Experience Index הוא תכנית אשר מציגה את עשרות ביצועים למעבד של המחשב שלך,…

קראו עוד