כיצד להפעיל את ניקוי דיסק ב- Windows 8.1?

הפעלת ניקוי דיסק יכול לפנות מקום בדיסק. מצאתי גם כי ריצה ניקוי הדיסק יכול גם לשפר את הביצועים ולהפחית זחילה. ניקוי הדיסק אינו זמין ברשימת האפליקציות ב- Windows 8.1 אבל ניתן למצוא כלים מנהליים. להלן השלבים על ריצה ניקוי הדיסק ב- Windows 8.1 לך ל ... שלך…

קראו עוד